บริษัท เอ็มซี1963 พาราวู้ด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็มซี1963 พาราวู้ด จำกัด"

บริษัท เอ็มซี1963 พาราวู้ด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็มซี1963 พาราวู้ด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็มซี1963 พาราวู้ด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการแปรรูป อบ อาบน้ำยา ไม้ยางพารา และไม้ชนิดอื่นที่รัฐอนุญาตให้ทำการแปรรูปได้

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็มซี1963 พาราวู้ด จำกัด


387/91 หมู่ที่ 1 ถนนดอนนก ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็มซี1963 พาราวู้ด จำกัด ตั้งอยู่ที่

387/91 หมู่ที่ 1 ถนนดอนนก ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็มซี1963 พาราวู้ด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็มซี1963 พาราวู้ด จำกัด

ได้แก่ 0845559000437
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็มซี1963 พาราวู้ด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็มซี1963 พาราวู้ด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*