บริษัท ไม้งามสมุย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไม้งามสมุย จำกัด"

บริษัท ไม้งามสมุย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไม้งามสมุย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไม้งามสมุย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ หอพัก และให้บริการเช่าห้องพัก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไม้งามสมุย จำกัด


37/15 หมู่ที่ 5 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไม้งามสมุย จำกัด ตั้งอยู่ที่

37/15 หมู่ที่ 5 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140

แผนที่บริษัท บริษัท ไม้งามสมุย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไม้งามสมุย จำกัด

ได้แก่ 0845559000445
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไม้งามสมุย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไม้งามสมุย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*