บริษัท ที แอนด์ ที สปอร์ตบาร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ที แอนด์ ที สปอร์ตบาร์ จำกัด"

บริษัท ที แอนด์ ที สปอร์ตบาร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ที แอนด์ ที สปอร์ตบาร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ที แอนด์ ที สปอร์ตบาร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ที แอนด์ ที สปอร์ตบาร์ จำกัด


38/67 หมู่ที่ 3 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ที แอนด์ ที สปอร์ตบาร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

38/67 หมู่ที่ 3 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

แผนที่บริษัท บริษัท ที แอนด์ ที สปอร์ตบาร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ที แอนด์ ที สปอร์ตบาร์ จำกัด

ได้แก่ 0845559000453
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ที แอนด์ ที สปอร์ตบาร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ที แอนด์ ที สปอร์ตบาร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*