บริษัท เกาะเต่าวอเตอร์ เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เกาะเต่าวอเตอร์ เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท เกาะเต่าวอเตอร์ เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เกาะเต่าวอเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เกาะเต่าวอเตอร์ เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เกาะเต่าวอเตอร์ เซอร์วิส จำกัด


26/49 หมู่ที่ 2 ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เกาะเต่าวอเตอร์ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

26/49 หมู่ที่ 2 ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

แผนที่บริษัท บริษัท เกาะเต่าวอเตอร์ เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เกาะเต่าวอเตอร์ เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0845559000470
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เกาะเต่าวอเตอร์ เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เกาะเต่าวอเตอร์ เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*