บริษัท ไอส์แลนด์ เฮ้าส์ ฟอร์ เร้นท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไอส์แลนด์ เฮ้าส์ ฟอร์ เร้นท์ จำกัด"

บริษัท ไอส์แลนด์  เฮ้าส์  ฟอร์  เร้นท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไอส์แลนด์ เฮ้าส์ ฟอร์ เร้นท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไอส์แลนด์ เฮ้าส์ ฟอร์ เร้นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริหาร จัดการ จัดสรร ดูแล บ้าน ที่พักอาศัย วิลล่า ที่ดิน โครงการต่างๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไอส์แลนด์ เฮ้าส์ ฟอร์ เร้นท์ จำกัด


77/13 หมู่ที่ 4 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไอส์แลนด์ เฮ้าส์ ฟอร์ เร้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

77/13 หมู่ที่ 4 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330

แผนที่บริษัท บริษัท ไอส์แลนด์ เฮ้าส์ ฟอร์ เร้นท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไอส์แลนด์ เฮ้าส์ ฟอร์ เร้นท์ จำกัด

ได้แก่ 0845559000488
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไอส์แลนด์ เฮ้าส์ ฟอร์ เร้นท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไอส์แลนด์ เฮ้าส์ ฟอร์ เร้นท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*