บริษัท กฤต เอ็กเพรส แอนด์ โลจิสติก จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กฤต เอ็กเพรส แอนด์ โลจิสติก จำกัด"

บริษัท กฤต เอ็กเพรส แอนด์ โลจิสติก จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กฤต เอ็กเพรส แอนด์ โลจิสติก จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กฤต เอ็กเพรส แอนด์ โลจิสติก จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขนส่ง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กฤต เอ็กเพรส แอนด์ โลจิสติก จำกัด


204/10 หมู่ที่ 4 ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กฤต เอ็กเพรส แอนด์ โลจิสติก จำกัด ตั้งอยู่ที่

204/10 หมู่ที่ 4 ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

แผนที่บริษัท บริษัท กฤต เอ็กเพรส แอนด์ โลจิสติก จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กฤต เอ็กเพรส แอนด์ โลจิสติก จำกัด

ได้แก่ 0845559000500
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กฤต เอ็กเพรส แอนด์ โลจิสติก จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กฤต เอ็กเพรส แอนด์ โลจิสติก จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*