บริษัท ไทยนฤมิตร การก่อสร้าง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไทยนฤมิตร การก่อสร้าง จำกัด"

บริษัท ไทยนฤมิตร การก่อสร้าง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไทยนฤมิตร การก่อสร้าง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไทยนฤมิตร การก่อสร้าง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไทยนฤมิตร การก่อสร้าง จำกัด


81/1 หมู่บ้านควนสามัคคี หมู่ที่ 1 ต.พ่วงพรมคร อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไทยนฤมิตร การก่อสร้าง จำกัด ตั้งอยู่ที่

81/1 หมู่บ้านควนสามัคคี หมู่ที่ 1 ต.พ่วงพรมคร อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84210

แผนที่บริษัท บริษัท ไทยนฤมิตร การก่อสร้าง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไทยนฤมิตร การก่อสร้าง จำกัด

ได้แก่ 0845559000518
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไทยนฤมิตร การก่อสร้าง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไทยนฤมิตร การก่อสร้าง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*