บริษัท เกษตร แสนไร่ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เกษตร แสนไร่ จำกัด"

บริษัท เกษตร แสนไร่ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เกษตร แสนไร่ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เกษตร แสนไร่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายส่งปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ ทางการเกษตร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เกษตร แสนไร่ จำกัด


103/69 หมู่ที่ 5 ถนนตลาดล่าง ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เกษตร แสนไร่ จำกัด ตั้งอยู่ที่

103/69 หมู่ที่ 5 ถนนตลาดล่าง ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

แผนที่บริษัท บริษัท เกษตร แสนไร่ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เกษตร แสนไร่ จำกัด

ได้แก่ 0845559000526
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เกษตร แสนไร่ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เกษตร แสนไร่ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*