บริษัท โจมานา จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โจมานา จำกัด"

บริษัท โจมานา จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โจมานา จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โจมานา จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้เช่า ซื้อ ขาย ทรัพย์สิน อสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โจมานา จำกัด


49/84 หมู่ที่ 4 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โจมานา จำกัด ตั้งอยู่ที่

49/84 หมู่ที่ 4 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

แผนที่บริษัท บริษัท โจมานา จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โจมานา จำกัด

ได้แก่ 0845559000534
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โจมานา จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โจมานา จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*