บริษัท พี แอนด์ ที สมุย กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พี แอนด์ ที สมุย กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท พี แอนด์ ที สมุย กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พี แอนด์ ที สมุย กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 350,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พี แอนด์ ที สมุย กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้เช่าอุปกรณ์การกีฬาทางน้ำเพื่อการนันทนาการและการกีฬาและการให้เช่าอุปกรณ์เพื่อการนันทนาการ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พี แอนด์ ที สมุย กรุ๊ป จำกัด


165/1 หมู่ที่ 1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พี แอนด์ ที สมุย กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

165/1 หมู่ที่ 1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

แผนที่บริษัท บริษัท พี แอนด์ ที สมุย กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พี แอนด์ ที สมุย กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0845559000542
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พี แอนด์ ที สมุย กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พี แอนด์ ที สมุย กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*