บริษัท สวนไผ่ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สวนไผ่ จำกัด"

บริษัท สวนไผ่ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สวนไผ่ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สวนไผ่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สวนไผ่ จำกัด


226/6 หมู่ที่ 6 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สวนไผ่ จำกัด ตั้งอยู่ที่

226/6 หมู่ที่ 6 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

แผนที่บริษัท บริษัท สวนไผ่ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สวนไผ่ จำกัด

ได้แก่ 0845559000551
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สวนไผ่ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สวนไผ่ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*