บริษัท ไฟท์เตอร์ เจ็ท วอเตอร์ ปาร์ค นครศรีธรรมราช จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไฟท์เตอร์ เจ็ท วอเตอร์ ปาร์ค นครศรีธรรมราช จำกัด"

บริษัท ไฟท์เตอร์ เจ็ท วอเตอร์ ปาร์ค นครศรีธรรมราช จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไฟท์เตอร์ เจ็ท วอเตอร์ ปาร์ค นครศรีธรรมราช จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไฟท์เตอร์ เจ็ท วอเตอร์ ปาร์ค นครศรีธรรมราช จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการการบริการสระว่ายน้ำ สวนสนุก ให้บริการเครื่องเล่น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไฟท์เตอร์ เจ็ท วอเตอร์ ปาร์ค นครศรีธรรมราช จำกัด


103/79 หมู่ที่ 2 ถนนศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไฟท์เตอร์ เจ็ท วอเตอร์ ปาร์ค นครศรีธรรมราช จำกัด ตั้งอยู่ที่

103/79 หมู่ที่ 2 ถนนศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

แผนที่บริษัท บริษัท ไฟท์เตอร์ เจ็ท วอเตอร์ ปาร์ค นครศรีธรรมราช จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไฟท์เตอร์ เจ็ท วอเตอร์ ปาร์ค นครศรีธรรมราช จำกัด

ได้แก่ 0845559000569
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไฟท์เตอร์ เจ็ท วอเตอร์ ปาร์ค นครศรีธรรมราช จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไฟท์เตอร์ เจ็ท วอเตอร์ ปาร์ค นครศรีธรรมราช จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*