บริษัท เอ พี รุ่งเรืองการค้า จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ พี รุ่งเรืองการค้า จำกัด"

บริษัท เอ พี รุ่งเรืองการค้า จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ พี รุ่งเรืองการค้า จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ พี รุ่งเรืองการค้า จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายปลีก ขายส่ง สินค้าอุปโภค และบริโภค

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ พี รุ่งเรืองการค้า จำกัด


136 หมู่ที่ 4 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ พี รุ่งเรืองการค้า จำกัด ตั้งอยู่ที่

136 หมู่ที่ 4 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190

แผนที่บริษัท บริษัท เอ พี รุ่งเรืองการค้า จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ พี รุ่งเรืองการค้า จำกัด

ได้แก่ 0845559000577
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ พี รุ่งเรืองการค้า จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ พี รุ่งเรืองการค้า จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*