บริษัท คาซา นอสตรา พะงัน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท คาซา นอสตรา พะงัน จำกัด"

บริษัท คาซา นอสตรา พะงัน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท คาซา นอสตรา พะงัน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท คาซา นอสตรา พะงัน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ร้านอาหารบาร์และเครื่องดื่ม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท คาซา นอสตรา พะงัน จำกัด


65/3 หมู่ที่ 6 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท คาซา นอสตรา พะงัน จำกัด ตั้งอยู่ที่

65/3 หมู่ที่ 6 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

แผนที่บริษัท บริษัท คาซา นอสตรา พะงัน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท คาซา นอสตรา พะงัน จำกัด

ได้แก่ 0845559000585
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท คาซา นอสตรา พะงัน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท คาซา นอสตรา พะงัน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*