บริษัท เพชรทอง (2016) วิศวกรรม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เพชรทอง (2016) วิศวกรรม จำกัด"

บริษัท เพชรทอง (2016) วิศวกรรม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เพชรทอง (2016) วิศวกรรม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เพชรทอง (2016) วิศวกรรม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เพชรทอง (2016) วิศวกรรม จำกัด


97 หมู่ที่ 10 ต.ท่าเคย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เพชรทอง (2016) วิศวกรรม จำกัด ตั้งอยู่ที่

97 หมู่ที่ 10 ต.ท่าเคย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150

แผนที่บริษัท บริษัท เพชรทอง (2016) วิศวกรรม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เพชรทอง (2016) วิศวกรรม จำกัด

ได้แก่ 0845559000593
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เพชรทอง (2016) วิศวกรรม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เพชรทอง (2016) วิศวกรรม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*