บริษัท เอ็มไพร์ สมุย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็มไพร์ สมุย จำกัด"

บริษัท เอ็มไพร์ สมุย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็มไพร์ สมุย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็มไพร์ สมุย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริหาร จัดการ จัดสรร ดูแล บ้าน ที่พักอาศัย วิลล่า ที่ดิน โครงการต่างๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็มไพร์ สมุย จำกัด


223/10 หมู่ที่ 6 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็มไพร์ สมุย จำกัด ตั้งอยู่ที่

223/10 หมู่ที่ 6 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็มไพร์ สมุย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็มไพร์ สมุย จำกัด

ได้แก่ 0845559000607
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็มไพร์ สมุย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็มไพร์ สมุย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*