บริษัท โจลลี่ โรเจอร์ 2 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โจลลี่ โรเจอร์ 2 จำกัด"

บริษัท โจลลี่ โรเจอร์ 2 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โจลลี่ โรเจอร์ 2 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โจลลี่ โรเจอร์ 2 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการประเภทให้เช่าที่พักอาศัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โจลลี่ โรเจอร์ 2 จำกัด


30/31 หมู่ที่ 4 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โจลลี่ โรเจอร์ 2 จำกัด ตั้งอยู่ที่

30/31 หมู่ที่ 4 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

แผนที่บริษัท บริษัท โจลลี่ โรเจอร์ 2 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โจลลี่ โรเจอร์ 2 จำกัด

ได้แก่ 0845559000615
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โจลลี่ โรเจอร์ 2 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โจลลี่ โรเจอร์ 2 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*