บริษัท ห้องเรียนคิดสร้างสรรค์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ห้องเรียนคิดสร้างสรรค์ จำกัด"

บริษัท ห้องเรียนคิดสร้างสรรค์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ห้องเรียนคิดสร้างสรรค์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ห้องเรียนคิดสร้างสรรค์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการรับสอนพิเศษ ติวเตอร์ กวดวิชาทุกระดับชั้น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ห้องเรียนคิดสร้างสรรค์ จำกัด


65/70 หมู่ที่ 3 ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ห้องเรียนคิดสร้างสรรค์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

65/70 หมู่ที่ 3 ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

แผนที่บริษัท บริษัท ห้องเรียนคิดสร้างสรรค์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ห้องเรียนคิดสร้างสรรค์ จำกัด

ได้แก่ 0845559000640
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ห้องเรียนคิดสร้างสรรค์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ห้องเรียนคิดสร้างสรรค์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*