บริษัท ซาลีปา จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซาลีปา จำกัด"

บริษัท ซาลีปา จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซาลีปา จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซาลีปา จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งให้บริการสถานที่พักตากอากาศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซาลีปา จำกัด


141/3 ห้องเลขที่ 7 หมู่ที่ 6 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซาลีปา จำกัด ตั้งอยู่ที่

141/3 ห้องเลขที่ 7 หมู่ที่ 6 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

แผนที่บริษัท บริษัท ซาลีปา จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซาลีปา จำกัด

ได้แก่ 0845559000666
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซาลีปา จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซาลีปา จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*