บริษัท ยอดยุทธมวยไทย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ยอดยุทธมวยไทย จำกัด"

บริษัท ยอดยุทธมวยไทย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ยอดยุทธมวยไทย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ยอดยุทธมวยไทย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับบริหารจัดการธุรกิจหรือกิจการด้านอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างรวมทั้งรับดำเนินการพัฒนาต่างๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ยอดยุทธมวยไทย จำกัด


76/77 หมู่ที่ 5 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ยอดยุทธมวยไทย จำกัด ตั้งอยู่ที่

76/77 หมู่ที่ 5 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

แผนที่บริษัท บริษัท ยอดยุทธมวยไทย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ยอดยุทธมวยไทย จำกัด

ได้แก่ 0845559000674
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ยอดยุทธมวยไทย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ยอดยุทธมวยไทย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*