บริษัท เอสทีพีบี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอสทีพีบี จำกัด"

บริษัท เอสทีพีบี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอสทีพีบี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอสทีพีบี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการสร้างที่พักอาศัยและให้เช่า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอสทีพีบี จำกัด


10/51 หมู่ที่ 1 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอสทีพีบี จำกัด ตั้งอยู่ที่

10/51 หมู่ที่ 1 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330

แผนที่บริษัท บริษัท เอสทีพีบี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอสทีพีบี จำกัด

ได้แก่ 0845559000682
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอสทีพีบี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอสทีพีบี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*