บริษัท กุเรทเซีย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กุเรทเซีย จำกัด"

บริษัท กุเรทเซีย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กุเรทเซีย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กุเรทเซีย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กุเรทเซีย จำกัด


45/29 หมู่ที่ 3 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กุเรทเซีย จำกัด ตั้งอยู่ที่

45/29 หมู่ที่ 3 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330

แผนที่บริษัท บริษัท กุเรทเซีย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กุเรทเซีย จำกัด

ได้แก่ 0845559000704
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กุเรทเซีย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กุเรทเซีย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*