บริษัท เอ็มมา รีแลกซ์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็มมา รีแลกซ์ จำกัด"

บริษัท เอ็มมา รีแลกซ์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็มมา รีแลกซ์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็มมา รีแลกซ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งให้บริการสถานที่พักตากอากาศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็มมา รีแลกซ์ จำกัด


141/3 ห้องเลขที่ 7 หมู่ที่ 6 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็มมา รีแลกซ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

141/3 ห้องเลขที่ 7 หมู่ที่ 6 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็มมา รีแลกซ์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็มมา รีแลกซ์ จำกัด

ได้แก่ 0845559000712
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็มมา รีแลกซ์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็มมา รีแลกซ์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*