บริษัท เอเอฟที สมุย บิซิเนส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอเอฟที สมุย บิซิเนส จำกัด"

บริษัท เอเอฟที สมุย บิซิเนส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอเอฟที สมุย บิซิเนส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอเอฟที สมุย บิซิเนส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอเอฟที สมุย บิซิเนส จำกัด


141/3 ห้องเลขที่ 7 หมู่ที่ 6 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอเอฟที สมุย บิซิเนส จำกัด ตั้งอยู่ที่

141/3 ห้องเลขที่ 7 หมู่ที่ 6 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

แผนที่บริษัท บริษัท เอเอฟที สมุย บิซิเนส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอเอฟที สมุย บิซิเนส จำกัด

ได้แก่ 0845559000721
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอเอฟที สมุย บิซิเนส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอเอฟที สมุย บิซิเนส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*