บริษัท อนันดา โยคะ เฮ้าส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อนันดา โยคะ เฮ้าส์ จำกัด"

บริษัท อนันดา โยคะ เฮ้าส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อนันดา โยคะ เฮ้าส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อนันดา โยคะ เฮ้าส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการสอนโยคะ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อนันดา โยคะ เฮ้าส์ จำกัด


16/3 หมู่ที่ 6 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อนันดา โยคะ เฮ้าส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

16/3 หมู่ที่ 6 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

แผนที่บริษัท บริษัท อนันดา โยคะ เฮ้าส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อนันดา โยคะ เฮ้าส์ จำกัด

ได้แก่ 0845559000747
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อนันดา โยคะ เฮ้าส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อนันดา โยคะ เฮ้าส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*