บริษัท ขวัญ บีช แกลมปิ้ง รีสอร์ท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ขวัญ บีช แกลมปิ้ง รีสอร์ท จำกัด"

บริษัท ขวัญ  บีช  แกลมปิ้ง  รีสอร์ท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ขวัญ บีช แกลมปิ้ง รีสอร์ท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ขวัญ บีช แกลมปิ้ง รีสอร์ท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริหาร จัดการ จัดสรร ดูแล บ้าน ที่พักอาศัย วิลล่า ที่ดิน โครงการต่างๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ขวัญ บีช แกลมปิ้ง รีสอร์ท จำกัด


67/61 หมู่ที่ 1 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ขวัญ บีช แกลมปิ้ง รีสอร์ท จำกัด ตั้งอยู่ที่

67/61 หมู่ที่ 1 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330

แผนที่บริษัท บริษัท ขวัญ บีช แกลมปิ้ง รีสอร์ท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ขวัญ บีช แกลมปิ้ง รีสอร์ท จำกัด

ได้แก่ 0845559000755
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ขวัญ บีช แกลมปิ้ง รีสอร์ท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ขวัญ บีช แกลมปิ้ง รีสอร์ท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*