บริษัท เอ็มเอสเคออโต จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็มเอสเคออโต จำกัด"

บริษัท เอ็มเอสเคออโต จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็มเอสเคออโต จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็มเอสเคออโต จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ซื้อขาย แลกเปลี่ยน รถยนต์ อุปกรณ์และอะไหล่ชิ้นส่วนประดับยนต์เป็นตัวแทนจำหน่าย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็มเอสเคออโต จำกัด


24/9 หมู่ที่ 1 ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็มเอสเคออโต จำกัด ตั้งอยู่ที่

24/9 หมู่ที่ 1 ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็มเอสเคออโต จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็มเอสเคออโต จำกัด

ได้แก่ 0845559000763
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็มเอสเคออโต จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็มเอสเคออโต จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*