บริษัท หน้าเมือง แฟร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท หน้าเมือง แฟร์ จำกัด"

บริษัท หน้าเมือง แฟร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท หน้าเมือง แฟร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท หน้าเมือง แฟร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการสร้างที่พักเพื่ออาศัยและให้เช่า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท หน้าเมือง แฟร์ จำกัด


16/56 หมู่ที่ 6 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท หน้าเมือง แฟร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

16/56 หมู่ที่ 6 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310

แผนที่บริษัท บริษัท หน้าเมือง แฟร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท หน้าเมือง แฟร์ จำกัด

ได้แก่ 0845559000771
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท หน้าเมือง แฟร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท หน้าเมือง แฟร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*