บริษัท สกั๊ต วีดีโอ โปรดักชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สกั๊ต วีดีโอ โปรดักชั่น จำกัด"

บริษัท สกั๊ต วีดีโอ โปรดักชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สกั๊ต วีดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สกั๊ต วีดีโอ โปรดักชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ สื่อมัลติมิเดีย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สกั๊ต วีดีโอ โปรดักชั่น จำกัด


118/15 หมู่ที่ 5 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สกั๊ต วีดีโอ โปรดักชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

118/15 หมู่ที่ 5 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140

แผนที่บริษัท บริษัท สกั๊ต วีดีโอ โปรดักชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สกั๊ต วีดีโอ โปรดักชั่น จำกัด

ได้แก่ 0845559000798
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สกั๊ต วีดีโอ โปรดักชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สกั๊ต วีดีโอ โปรดักชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*