บริษัท อี.ดี.จี.เอ็ม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อี.ดี.จี.เอ็ม จำกัด"

บริษัท อี.ดี.จี.เอ็ม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อี.ดี.จี.เอ็ม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อี.ดี.จี.เอ็ม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้เช่า ซื้อ ขาย ทรัพย์สิน อสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อี.ดี.จี.เอ็ม จำกัด


127/17 หมู่ที่ 4 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อี.ดี.จี.เอ็ม จำกัด ตั้งอยู่ที่

127/17 หมู่ที่ 4 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310

แผนที่บริษัท บริษัท อี.ดี.จี.เอ็ม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อี.ดี.จี.เอ็ม จำกัด

ได้แก่ 0845559000801
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อี.ดี.จี.เอ็ม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อี.ดี.จี.เอ็ม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*