บริษัท อีธอสไทย ซัพพลาย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อีธอสไทย ซัพพลาย จำกัด"

บริษัท อีธอสไทย  ซัพพลาย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อีธอสไทย ซัพพลาย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อีธอสไทย ซัพพลาย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิต ซื้อ ขาย ส่วนประกอบของไม้ทุกชนิด ทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อีธอสไทย ซัพพลาย จำกัด


39/228 หมู่ที่ 1 ถนนเลี่ยงเมือง ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อีธอสไทย ซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่ที่

39/228 หมู่ที่ 1 ถนนเลี่ยงเมือง ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

แผนที่บริษัท บริษัท อีธอสไทย ซัพพลาย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อีธอสไทย ซัพพลาย จำกัด

ได้แก่ 0845559000810
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อีธอสไทย ซัพพลาย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อีธอสไทย ซัพพลาย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*