บริษัท เอส ที รีซอส แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอส ที รีซอส แอนด์ เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท เอส ที รีซอส แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอส ที รีซอส แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอส ที รีซอส แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้าง บ้าน อาคารขนาดเล็ก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอส ที รีซอส แอนด์ เซอร์วิส จำกัด


320/7 ถนนธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอส ที รีซอส แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

320/7 ถนนธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

แผนที่บริษัท บริษัท เอส ที รีซอส แอนด์ เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอส ที รีซอส แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0845559000828
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอส ที รีซอส แอนด์ เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอส ที รีซอส แอนด์ เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*