บริษัท สมุยบ้านเรา จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สมุยบ้านเรา จำกัด"

บริษัท สมุยบ้านเรา จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สมุยบ้านเรา จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สมุยบ้านเรา จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้เช่าที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด รวมทั้งการจัดซื้อ จัดสรรที่ดิน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สมุยบ้านเรา จำกัด


128/118 หมู่ที่ 1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สมุยบ้านเรา จำกัด ตั้งอยู่ที่

128/118 หมู่ที่ 1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

แผนที่บริษัท บริษัท สมุยบ้านเรา จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สมุยบ้านเรา จำกัด

ได้แก่ 0845559000844
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สมุยบ้านเรา จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สมุยบ้านเรา จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*