บริษัท ฟาสท์ ออน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ฟาสท์ ออน จำกัด"

บริษัท ฟาสท์ ออน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ฟาสท์ ออน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ฟาสท์ ออน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ฟาสท์ ออน จำกัด


42/12 หมู่ที่ 8 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ฟาสท์ ออน จำกัด ตั้งอยู่ที่

42/12 หมู่ที่ 8 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

แผนที่บริษัท บริษัท ฟาสท์ ออน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ฟาสท์ ออน จำกัด

ได้แก่ 0845559000852
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ฟาสท์ ออน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ฟาสท์ ออน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*