บริษัท ดับเบิ้ลยูเอส เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดับเบิ้ลยูเอส เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท ดับเบิ้ลยูเอส เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดับเบิ้ลยูเอส เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดับเบิ้ลยูเอส เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการที่จอดรถยนต์ รับฝากรถ ให้เเช่าพื้นที่จอดรถ ให้เช่ารถบรรทุก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดับเบิ้ลยูเอส เซอร์วิส จำกัด


98/1 หมู่ที่ 1 ถนนโฉลกรัฐ ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดับเบิ้ลยูเอส เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

98/1 หมู่ที่ 1 ถนนโฉลกรัฐ ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

แผนที่บริษัท บริษัท ดับเบิ้ลยูเอส เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดับเบิ้ลยูเอส เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0845559000861
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดับเบิ้ลยูเอส เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดับเบิ้ลยูเอส เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*