บริษัท ถาวรโฮมเซ็นเตอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ถาวรโฮมเซ็นเตอร์ จำกัด"

บริษัท ถาวรโฮมเซ็นเตอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ถาวรโฮมเซ็นเตอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ถาวรโฮมเซ็นเตอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ รวมทั้งทำงานโยธาทุกประเภท่

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ถาวรโฮมเซ็นเตอร์ จำกัด


137 หมู่ที่ 8 ต.ถ้ำสิงขร อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ถาวรโฮมเซ็นเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

137 หมู่ที่ 8 ต.ถ้ำสิงขร อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180

แผนที่บริษัท บริษัท ถาวรโฮมเซ็นเตอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ถาวรโฮมเซ็นเตอร์ จำกัด

ได้แก่ 0845559000879
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ถาวรโฮมเซ็นเตอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ถาวรโฮมเซ็นเตอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*