บริษัท ศรีสุดา เบเกอรี่ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ศรีสุดา เบเกอรี่ จำกัด"

บริษัท ศรีสุดา เบเกอรี่ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ศรีสุดา เบเกอรี่ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ศรีสุดา เบเกอรี่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตและจำหน่าย ขนม และเบเกอรี่

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ศรีสุดา เบเกอรี่ จำกัด


235/41 หมู่ที่ 4 ถนนอำเภอ ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ศรีสุดา เบเกอรี่ จำกัด ตั้งอยู่ที่

235/41 หมู่ที่ 4 ถนนอำเภอ ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

แผนที่บริษัท บริษัท ศรีสุดา เบเกอรี่ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ศรีสุดา เบเกอรี่ จำกัด

ได้แก่ 0845559000887
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ศรีสุดา เบเกอรี่ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ศรีสุดา เบเกอรี่ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*