บริษัท อาร์.ไอ.ที.พี. จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อาร์.ไอ.ที.พี. จำกัด"

บริษัท อาร์.ไอ.ที.พี. จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อาร์.ไอ.ที.พี. จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อาร์.ไอ.ที.พี. จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อาร์.ไอ.ที.พี. จำกัด


46/28 หมู่ที่ 3 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อาร์.ไอ.ที.พี. จำกัด ตั้งอยู่ที่

46/28 หมู่ที่ 3 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

แผนที่บริษัท บริษัท อาร์.ไอ.ที.พี. จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อาร์.ไอ.ที.พี. จำกัด

ได้แก่ 0845559000917
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อาร์.ไอ.ที.พี. จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อาร์.ไอ.ที.พี. จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*