บริษัท เอ็น.เค.เอช. คูเวต จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็น.เค.เอช. คูเวต จำกัด"

บริษัท เอ็น.เค.เอช. คูเวต จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็น.เค.เอช. คูเวต จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็น.เค.เอช. คูเวต จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการด้านการเกษตร ปลูกป่า ทำไม้ ทำนา ทำสวน ทำไร่

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็น.เค.เอช. คูเวต จำกัด


7/21 หมู่ที่ 3 ซอยสุชน 1 ถนนเลี่ยงเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็น.เค.เอช. คูเวต จำกัด ตั้งอยู่ที่

7/21 หมู่ที่ 3 ซอยสุชน 1 ถนนเลี่ยงเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็น.เค.เอช. คูเวต จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็น.เค.เอช. คูเวต จำกัด

ได้แก่ 0845559000925
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็น.เค.เอช. คูเวต จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็น.เค.เอช. คูเวต จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*