บริษัท อัครพอร์ท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อัครพอร์ท จำกัด"

บริษัท อัครพอร์ท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อัครพอร์ท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อัครพอร์ท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการดำเนินงานและให้บริการเกี่ยวกับท่าเทียบเรือและขนถ่ายสินค้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อัครพอร์ท จำกัด


1/4 ถนนเทศบาล 2 ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อัครพอร์ท จำกัด ตั้งอยู่ที่

1/4 ถนนเทศบาล 2 ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120

แผนที่บริษัท บริษัท อัครพอร์ท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อัครพอร์ท จำกัด

ได้แก่ 0845559000941
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อัครพอร์ท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อัครพอร์ท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*