บริษัท เอ็กโซติค ดรีม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็กโซติค ดรีม จำกัด"

บริษัท เอ็กโซติค ดรีม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็กโซติค ดรีม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 300,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็กโซติค ดรีม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับบริหารจัดการธุรกิจหรือกิจการด้านอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างรวมทั้งรับดำเนินการพัฒนาต่างๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็กโซติค ดรีม จำกัด


128/41 หมู่ที่ 1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็กโซติค ดรีม จำกัด ตั้งอยู่ที่

128/41 หมู่ที่ 1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็กโซติค ดรีม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็กโซติค ดรีม จำกัด

ได้แก่ 0845559000968
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็กโซติค ดรีม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็กโซติค ดรีม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*