บริษัท ที.เอส.พี.วู้ด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ที.เอส.พี.วู้ด จำกัด"

บริษัท ที.เอส.พี.วู้ด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ที.เอส.พี.วู้ด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 20,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ที.เอส.พี.วู้ด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงเลี่อยไม้ยางพาราแปรรูป

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ที.เอส.พี.วู้ด จำกัด


7 หมู่ที่ 1 ต.น้ำพุ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ที.เอส.พี.วู้ด จำกัด ตั้งอยู่ที่

7 หมู่ที่ 1 ต.น้ำพุ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120

แผนที่บริษัท บริษัท ที.เอส.พี.วู้ด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ที.เอส.พี.วู้ด จำกัด

ได้แก่ 0845559000992
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ที.เอส.พี.วู้ด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ที.เอส.พี.วู้ด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*