บริษัท ไอโอรานา จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไอโอรานา จำกัด"

บริษัท ไอโอรานา จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไอโอรานา จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไอโอรานา จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่าให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งให้บริการสถานที่พักตากอากาศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไอโอรานา จำกัด


141/192 หมู่ที่ 6 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไอโอรานา จำกัด ตั้งอยู่ที่

141/192 หมู่ที่ 6 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

แผนที่บริษัท บริษัท ไอโอรานา จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไอโอรานา จำกัด

ได้แก่ 0845559001000
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไอโอรานา จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไอโอรานา จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*