บริษัท อาร์เคแอลแอล โฮลดิ้งส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อาร์เคแอลแอล โฮลดิ้งส์ จำกัด"

บริษัท อาร์เคแอลแอล โฮลดิ้งส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อาร์เคแอลแอล โฮลดิ้งส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อาร์เคแอลแอล โฮลดิ้งส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อาร์เคแอลแอล โฮลดิ้งส์ จำกัด


49/116 หมู่ที่ 4 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อาร์เคแอลแอล โฮลดิ้งส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

49/116 หมู่ที่ 4 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

แผนที่บริษัท บริษัท อาร์เคแอลแอล โฮลดิ้งส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อาร์เคแอลแอล โฮลดิ้งส์ จำกัด

ได้แก่ 0845559001018
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อาร์เคแอลแอล โฮลดิ้งส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อาร์เคแอลแอล โฮลดิ้งส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*