บริษัท ผดุงธรรมทนายความและธุรกิจ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ผดุงธรรมทนายความและธุรกิจ จำกัด"

บริษัท ผดุงธรรมทนายความและธุรกิจ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ผดุงธรรมทนายความและธุรกิจ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ผดุงธรรมทนายความและธุรกิจ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการด้านกฎหมาย เช่น ให้คำปรึกษา จัดทำเอกสาร เป็นตัวแทน เป็นต้น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ผดุงธรรมทนายความและธุรกิจ จำกัด


226/13 ถนนชนเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ผดุงธรรมทนายความและธุรกิจ จำกัด ตั้งอยู่ที่

226/13 ถนนชนเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

แผนที่บริษัท บริษัท ผดุงธรรมทนายความและธุรกิจ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ผดุงธรรมทนายความและธุรกิจ จำกัด

ได้แก่ 0845559001026
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ผดุงธรรมทนายความและธุรกิจ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ผดุงธรรมทนายความและธุรกิจ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*