บริษัท เครซี่ ไนท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เครซี่ ไนท์ จำกัด"

บริษัท เครซี่ ไนท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เครซี่ ไนท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เครซี่ ไนท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการร้านอาหาร จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เครซี่ ไนท์ จำกัด


80/10 หมู่ที่ 1 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เครซี่ ไนท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

80/10 หมู่ที่ 1 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330

แผนที่บริษัท บริษัท เครซี่ ไนท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เครซี่ ไนท์ จำกัด

ได้แก่ 0845559001034
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เครซี่ ไนท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เครซี่ ไนท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*