บริษัท แซดเดิล ดี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แซดเดิล ดี จำกัด"

บริษัท แซดเดิล ดี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แซดเดิล ดี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แซดเดิล ดี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงแรม ที่พัก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แซดเดิล ดี จำกัด


21/9 ถนนการุณราษฎร์ ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แซดเดิล ดี จำกัด ตั้งอยู่ที่

21/9 ถนนการุณราษฎร์ ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

แผนที่บริษัท บริษัท แซดเดิล ดี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แซดเดิล ดี จำกัด

ได้แก่ 0845559001042
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แซดเดิล ดี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แซดเดิล ดี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*