บริษัท สมุย สกาย วิว จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สมุย สกาย วิว จำกัด"

บริษัท สมุย สกาย วิว จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สมุย สกาย วิว จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สมุย สกาย วิว จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่าให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งให้บริการสถานที่พักตากอากาศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สมุย สกาย วิว จำกัด


34/48 หมู่ที่ 5 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สมุย สกาย วิว จำกัด ตั้งอยู่ที่

34/48 หมู่ที่ 5 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

แผนที่บริษัท บริษัท สมุย สกาย วิว จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สมุย สกาย วิว จำกัด

ได้แก่ 0845559001077
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สมุย สกาย วิว จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สมุย สกาย วิว จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*