บริษัท นา นา ศิริวัฒน์ เกาะเต่า จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท นา นา ศิริวัฒน์ เกาะเต่า จำกัด"

บริษัท นา นา ศิริวัฒน์ เกาะเต่า จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท นา นา ศิริวัฒน์ เกาะเต่า จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท นา นา ศิริวัฒน์ เกาะเต่า จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้เช่าที่พักอาศัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท นา นา ศิริวัฒน์ เกาะเต่า จำกัด


25/91 หมู่ที่ 2 ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท นา นา ศิริวัฒน์ เกาะเต่า จำกัด ตั้งอยู่ที่

25/91 หมู่ที่ 2 ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

แผนที่บริษัท บริษัท นา นา ศิริวัฒน์ เกาะเต่า จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท นา นา ศิริวัฒน์ เกาะเต่า จำกัด

ได้แก่ 0845559001085
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท นา นา ศิริวัฒน์ เกาะเต่า จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท นา นา ศิริวัฒน์ เกาะเต่า จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*