ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.อาร์.เอส.การ์ด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.อาร์.เอส.การ์ด"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.อาร์.เอส.การ์ด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.อาร์.เอส.การ์ด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.อาร์.เอส.การ์ด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้ารับจ้างรักษาความปลอดภัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.อาร์.เอส.การ์ด


69/127 หมู่ที่ 5 ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.อาร์.เอส.การ์ด ตั้งอยู่ที่

69/127 หมู่ที่ 5 ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.อาร์.เอส.การ์ดเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.อาร์.เอส.การ์ด

ได้แก่ 0853558000016
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.อาร์.เอส.การ์ด:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.อาร์.เอส.การ์ด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*